In de eenakter Een nacht in de herberg van de  Ierse expressionistische schrijver Lord Dunsany (vertaling en regie van Verkade) speelt Van Dalsum Scott Fortescue,  "een aan lager wal geraakte baron, die in samenwerking met drie rovers een robijnoog ontsteelt aan een afgodsbeeld. De baron vertegenwoordigt de sluwe verstandsmens die ─ met zijn handlangers ─ tenslotte ten onder gaat als hij tegenover een god komt te staan" (Plekker 1983). Het decorontwerp dat Van Dalsum naar aanleiding van deze opvoering voor zichzelf maakt, is nooit uitgevoerd.

 

g-s_t1B

Decorontwerp voor Een nacht in de herberg. Collectie TIN, foto SvD

 

Het is te zien dat hij acteur èn schilder is, maar zijn expressionistische stijl wijkt geheel af van de schilderachtige romantische decors uit de 18de en 19de eeuw en ook van de symbolische decors bij Verkade, die onder invloed van de Engelse toneelvernieuwer Gordon Graig gereduceerd zijn tot sobere functionele bouwsels met gordijnen, die harmonie ademen door hun esthetische symmetrie. Van Dalsum drukt die symboliek heel anders uit. In zijn ontwerp  is niets harmonisch. Alles staat schots en scheef, waardoor de angst van de drie schimmige handlangers voor de gevolgen van hun misdaad tegen de godheid in de ruimte hangt: de wanden van de herberg staan uit het lood, het raam valt perspectivisch uit de toon en er hangt een lamp aan iets dat op een galg lijkt. Heel vaag rijst de contour van de godfiguur boven hen uit. Dit alles roept de unheimische sfeer op  van hun ondergang.

  Terug