Van Dalsum regisseert Beau Sang van Jules Roy, zijn laatste voorstelling bij het ATG en bepaald niet een van zijn beste, wat wederom vooral aan het zwakke, religieus getinte stuk ligt. Gelijn Molier, die net als volontair bij het ATG aan het toneel kwam en een kleine rol speelde, vertelde me (SvD), dat toen ze ergens voor een bijna lege zaal speelden, Van Dalsum tegen hem mompelde: rot stuk. Maar Van Dalsum's decor wordt unaniem geprezen. Zijn ontwerp, schetsen en regieboek illustreren het proces van zijn werkwijze en waarom de vereniging van regisseur en decorontwerper in één persoon de ideale
combinatie is.

 

Het stuk speelt in 1307 onder de gewelven van een Bourgondisch kasteel in Frankrijk. Buiten worden de Tempeliers door Philip de Schone vervolgd. De Tempeliers gingen op kruistocht naar het Heilig Land onder hun kruisvaandel Beau Sang (mooi bloed). Binnen woont een slapjanus (Gerard Schild) met zijn pittige vrouwtje (Jenny van Maerlant) en hekserige moeder (mooie rol van Jacqueline Royaards), die tussen die twee stookt. De man doet mee aan de vervolging, maar als een gewonde voortvluchtige Tempelier (Johan Schmitz) aanklopt, laat zijn nare moeder hem binnen en wordt hij verpleegd door de vrouw, waardoor er iets moois tussen beiden ontstaat, wat geheel tegen de zeden van de Tempeliers is. Zo ontstaan allerlei verwikkelingen, die er nu niet verder toe doen.

 

koninglear_t158

Potloodschets voor Beau sang, collectie TIN, foto

 

Nadat Van Dalsum weet waar hij met stuk naar toe wil, maakt hij losse schetsen in verschillend perspectief en tekeningen met de maten. Vaak zijn dat er tientallen. Op grond daarvan maakt hij met pastel het definitieve decorontwerp in kleur.

 

koninglear_t159

Decorontwerp voor Beau Sang, collectie en foto TIN

 

Op de rechter pagina van een regieboek staat de tekst. Op de blanco linkerpagina maakt de regisseur aantekeningen voor de handeling, want het wordt pas toneel als die twee samen gaan.

 

koninglear_t160

Regieboek van Beau sang. Collectie TIN, foto SvD

 

Van Dalsum tekent nu zijn decorontwerp in het regieboek. Met behulp van de plattegrond rechtsonder, door mij voor de duidelijkheid met zwart aangezet, geeft hij in het vervolg de handeling aan.

 

koninglear_t161

Regieboek van Beau sang. Collectie TIN, foto SvD

 

Op deze pagina's integreert Van Dalsum handeling en tekst. Links staat de mise-en-scène. Met zwart potlood geeft hij de elementen van de plattegrond aan en met pijlen de bewegingen van de acteurs. Met blauw de belichting en het geluid, bijvoorbeeld F 2e lichtstand als kaars [op de tafel] aangestoken wordt en hij naar bank terugloopt links. Met dezelfde kleuren en corresponderende F en X tekens staat in de tekst wanneer dat gebeurt. De tientallen lichtstanden worden ook apart aangeven in een lichtlijst. "Van Dalsum was ook een meesterlijk belichter" (Paridon 1998).

 

  Terug