Van Dalsum voert met de leerlingen van de toneelschool Joseph in Dotan van Vondel op en Die Verführung (1917) van Paul Kornfeld, volgens de acteur en schrijver Ferd Sterneberg  waarschijnlijk de eerste opvoering van een expressionistisch stuk in Nederland.

 

De actrice Marie Hamel, een van zijn leerlingen:

 

"Zijn persoonlijke aanschouwing van een kunstwerk en bovenal zijn grote interesse voor alles wat zich als nieuwe kunstvorm voordeed, boeide ons uitermate. Hij vond bij ons jonge mensen een vruchtbare bodem voor zijn ideeën en we waren wild-enthousiast over zijn lessen. Ik herinner me dat we bij hem een van de eerste expressionistische stukken deden. In die dagen bestond nog geen experimenteel toneel, maar Dal liet het zich niet ontgaan met ons dit experiment te wagen. Wij vonden het zalig! Zijn jeugdig enthousiasme sleepte ons mee en we waren minstens zo bezeten als hij. Zo wekte hij in ons de belangstelling voor nieuwe vormen, nieuwe stijlen zonder in zijn lessen de oudere te verwaarlozen. Wij deden het met Joseph in Dothan uiteraard in zijn eigen visie op het stuk; en zowel de moeder uit Die Verführung van Kornfeld als Joseph behoren tot mijn heerlijkste toneelervaringen. Later, toen hij mijn collega werd met wie ik in hetzelfde stuk speelde, mocht ik van hem ervaren dat van hem diezelfde inspirerende kracht uitging als toen bij zijn lessen. Hij heeft het vermogen zijn medespelers mee te slepen in zijn groot elan."

 
  Terug