De gele koorts van Howard en De Kruyf vertelt een ware geschiedenis. De Amerikanen stuurden in 1851 een team onder leiding van Walter Reed naar Cuba, waar een gele koorts epidemie heerste, om te onderzoeken of het virus door muggen werd overgebracht, zoals Finlay eerder veronderstelde. Dat bleek inderdaad het geval. Enkele teamleden, die zich expres lieten besmetten, moesten dat met de dood bekopen. Defresne's keuze en regie van het stuk is actueel, want het twintigjarig bestaan van het Suezkanaal wordt herdacht. Bij de aanleg stierven 20.000 arbeiders, vooral aan de gele koorts.

 

J. G. de Haas vertolkt in Het Nieuwsblad van het Noorden de algemene opinie: de opvoering is schitterend, maar kan het zwakke stuk niet redden. Dat vindt de jeugd ook. Honderden jongeren mogen op initiatief van de Nederlandse Toneel-unie, een vereniging van ondersteunende particulieren, voor half geld naar de voorstelling en na afloop hun mening geven. De Gooi- en Eemlander (17 dec. 1934): "... toen een der jongeren als zijn opinie te kennen gaf, dat dit stuk eerder geschikt was om de jeugd de schouwburg uit te drijven en de heer Defresne de vraag stelde wie het hiermee eens was, gingen er maar vier handen omhoog. Dit was zeker geen zuivere maatstaf, want het vereiste een eerlijkheid ... dit de regisseur vlak in zijn gezicht te zeggen. ... uit de gestelde vragen, de geopperde bezwaren, welke in haar soms onbeholpen vorm vaak verrassend juist waren, bleek, dat de jongeren stuk en voorstelling zeer ernstig op zich hadden laten inwerken. ... het leek me volkomen juist, wat een der jeugdige debaters zei, dat alleen wat zich op Cuba voltrekt, een stuk leven is. Vooral de wetenschappelijke uiteenzetting in het Londense laboratorium, welke we nodig hadden om het vervolg te kunnen begrijpen, leek bitter weinig op toneel. ... Als geheel leek mij deze vorm van 'wetenschap op het toneel' dan ook moeilijk te aanvaarden ... De opmerkingen over het tromgeroffel en het effect met de Amerikaanse vlag waren inderdaad juist - dat Defresne op beide punten toegaf en de voorstelling zal wijzigen, mag een voldoening voor beide partijen worden genoemd." 

  Terug