Zoals blijkt uit de advertentie in De Gooi en Eemlander van 10 juli 1909 hiernaast, declameert Albert voor publiek nog vóór hij bij Royaards aan het toneel gaat (volgens Plekker 1983 neemt hij 8 aug. 1909 ontslag bij het spoor) en afficheert hij zich al als artistiek leider.
Het eerste seizoen bij Royaards verdient hij nauwelijks iets (in de zomer, als er geen werk is, wordt er helemaal niet betaald en toneelsubsidie bestaat nog niet). Om bij te verdienen verhuurt hij zich daarom als declamator, in navolging van de meester met een indrukwekkend voordracht-repertoire (hieronder) van toneelteksten, proza en poëzie uit de klassieke en hedendaagse literatuur en van de Tachtigers.  

15ee
  Terug