"In Schijn en werkelijkheid [van P.V. Carroll], een stuk dat voor Van Dalsum een boeiend thema heeft, staan twee figuren lijnrecht tegenover elkaar: de kanunnik Thomas Sherritt [Van Dalsum] die de beproefde klassieke theologische idealen vertegenwoordigt en de atheïstische schoolmeester O’Flingsley (Johan Schmitz). Tussen deze twee opvattingen raakt het mystieke leven van Sherritts dienstmeisje (Charlotte Köhler) bekneld, want voor haar is het een waarheid dat ‘als wij elkaar voortdurend konden zien in grote spiegels, alle haat en bitterheid uit de wereld zou verdwijnen’ (samenvatting van Van Dalsums toelichting bij het stuk). Het dienstmeisje Brigitte zijn visioenen verschenen, die voor haar de werkelijkheid zijn. De kanunnik beschouwt haar visioenen als waan; volgens hem heeft de kerk haar heiligheid al bewezen. Het meisje sterft voor de ogen van de kanunnik en de schoolmeester, nadat ze geprobeerd heeft de laatste te helpen tegenover een woedende menigte. Sherritt ziet nu dat de waan van het meisje haar ‘zekerheid des geloofs’ was: wat de eeuwen door hecht heeft gestaan, zakt zwak en karakterloos ineen (Plekker 1983)."

 

Pers en publiek zijn lyrisch over Van Dalsum's regie, zijn vertolking van de kanunnik en de voorstelling als geheel: behoort tot de beste van het seizoen ... Van Dalsum is onovertrefbaar (Het Vaderland), grote ontroerende kunst; een belangwekkend werk in een meesterlijke vertolking (Nieuwe Rotterdamse Courant), voortreffelijke toneelspeelkunst (Haarlems Dagblad), zo gaaf, zo zuiver, zo aanvaardbaar; welk een groot talent, welk een geestelijk concentratievermogen, welk een machtige speelkracht bezitten kunstenaars als Charlotte Köhler en Albert van Dalsum (De Tijd), Dit was nu het succes waarop wij gewacht hadden; bewees weer eens hoe voortreffelijk toneel er nog in Nederland gespeeld wordt; Het applaus na afloop werd tot een ware ovatie; tot tien maal toe moest het scherm „gehaald" worden. Een voorstelling, die een toneelgebeurtenis genoemd mag worden, en die men moet gaan zien (Gooi en Eemlander).

 

  Terug